พบกันวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

สวนหลวง ร.9 - ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน

คุณยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อเด็กทุกคนได้มี#โอกาสที่เท่าเทียม

ร่วมบริจาค
sky Line Gang

ที่มาของโครงการ

เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ยูนิเซฟได้เปิดตัวโครงการ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ โดยงาน UNICEF LINE Run นี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำให้สังคมให้เข้าใจปัญหาดังกล่าว โดยเชิญชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก ตลอดจนระดมทุนผ่านการวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อไปใช้สนับสนุนงานของยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดโอกาสที่สุดในสังคม

ในประเทศไทยยังมีเด็กอีก 2 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับความยากจน และเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากในการเติบโต ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2559 สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่ความเจริญดังกล่าวไม่ได้ส่งไปยังเด็กทุกคน เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท เด็กยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กที่แม่ขาดการศึกษายังคงล้าหลังทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาการโดยรวมเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1 ใน 10 คนมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารที่มีประโยชน์เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ปัญหานี้พบมากขึ้นอีกในกลุ่มเด็กยากจนและกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 6 ใน 10 คน มีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ทั้งๆ ที่หนังสือเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในครัวเรือนที่ยากจน เด็กเกือบ 8 ใน 10 คน แทบไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านเลย
 • มีเด็กวัยมัธยม (อายุ 12-17 ปี) ถึงร้อยละ 14 ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อัตรานี้สูงขึ้นอีกในกลุ่มเด็กที่ยากจนมาก (ร้อยละ 21) และกลุ่มเด็กชาติพันธุ์และเด็กข้ามชาติ (ร้อยละ 34)
 • อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นในประเทศไทยยังคงสูงเป็นลำดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยวัยรุ่นหญิง 51 คนต่อ 1,000 คนให้กำเนิดบุตร อัตรานี้สูงขึ้นอีกในกลุ่มที่มีการศึกษาน้อย (104 คนต่อ 1,000 คน) และวัยรุ่นที่ยากจน (82 คนต่อ 1,000 คน)


การรับเสื้อและอุปกรณ์วิ่ง

(Expo day)

ที่ลานหน้า LINE Village Bangkok ชั้น 1 สยามสแควร์วัน

22 - 24 กันยายน 2560
เวลา 10.00 - 20.00 น.

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่

กรณีผู้สมัครมารับด้วยตนเอง

 1. Email ยืนยันการลงทะเบียน ที่ส่งโดยผู้จัดงาน UNICEF LINE Run
 2. บัตรประชาชนของผู้สมัคร

กรณีมารับแทนผู้สมัคร

 1. Email ยืนยันการลงทะเบียน ที่ส่งโดยผู้จัดงาน UNICEF LINE Run จากผู้สมัครตัวจริง
 2. เอกสารการมอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครทุกท่านต้องมารับเสื้อและอุปกรณ์วิ่งได้ภายในงาน Expo Day เท่านั้น โดยงดจัดส่งทางไปรษณีย์และงดรับเสื้อและอุปกรณ์วิ่งในวันวิ่งทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนขนาดเสื้อ โดยจะได้รับเสื้อตามขนาดที่ท่านระบุในการลงทะเบียนเท่านั้น

Running Pack

ค่าสมัครวิ่ง 1,000 บาท ทุกระยะทางไม่จำกัดเพศและอายุ
รับเสื้อวิ่ง, กระบอกน้ำ, หมายเลขวิ่ง และสติกเกอร์เซ็ตพิเศษจาก LINE

เสื้อวิ่ง UNICEF LINE Run

เสื้อวิ่ง

กระบอกน้ำ UNICEF LINE Run

กระบอกน้ำ

BIB

หมายเลขวิ่ง (BIB No.)

sticker UNICEF LINE Run

สติกเกอร์เซ็ตพิเศษจาก LINE

* สติกเกอร์ไลน์นี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้งกับ 1 ไลน์ไอดี และใช้ได้กับเบอร์มือถือของประเทศไทยเท่านั้น


ร่วมวิ่งเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับน้องๆ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
สวนหลวง ร.9 - ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

 • จุดเริ่มต้นและเส้นชัยบริเวณประตู 4 (ดาวเรือง)
 • เวลาปล่อยตัวนักวิ่ง
  • นักวิ่งระยะทาง 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.
  • นักวิ่งระยะทาง 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
  • นักวิ่งระยะทาง 2.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.20 น.

ระยะวิ่ง

3 ระยะ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

รางวัล

ผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับ
เหรียญที่ระลึก UNICEF LINE Run

รางวัลพิเศษ

 • สำหรับผู้สร้างทีมที่มีผู้สมัครเข้าร่วมทีมมากที่สุด
 • สำหรับผู้สร้างทีมที่มียอดบริจาครวมกันมากที่สุด

การระดมเงินบริจาค และ การบริจาค
ผ่านทางเว็บไซต์

 • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสมัครวิ่ง สามารถร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับน้องๆ ด้วยการบริจาคทางเว็บไซต์ www.uniceflinerun.unicef.or.th โดยสามารถเลือกบริจาคร่วมกับทีมที่คุณชื่นชอบ
 • ผู้บริจาคทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ในการดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุดพิเศษจาก LINE ฟรี
 • ทีมที่มียอดรวมเงินบริจาคสูงที่สุด จะได้รับรางวัลพิเศษจาก UNICEF และ LINE
 • ผู้บริจาคทุกท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

ช่องทางการชำระเงิน

rabbit line pay logo

Rabbit LINE Pay

Credit Card

บัตรเครดิต / เดบิต

7-11

เคาท์เตอร์เซอร์วิส

*ผู้ลงทะเบียนวิ่งสามารถขอใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

line donate box

ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.uniceflinerun.unicef.or.th
หรือ LINE Official Account : UnicefLINERun

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email: uniceflinerun2017@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 099-129-5647
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 18.30 น.

Heart ยอดระดมทุนทั้งหมด 7,952,563 บาท